การ์ตูน..กฏแห่งกรรม
   
 

 • ชอบหาประโยชน์บนความเดือดร้อน  • เป็นคนชอบเยาะหยันด่าขอทาน
 • ชอบวางลอบไซ กั้นคูคลอง  • เป็นคนพลั้งเผลอไปฆ่าสัตว์โดยไม่ได้ตั้งใจ
 • ชอบยุยงให้คนอื่นทำความชั่ว  • เป็นคนชอบยุแหย่ใส่ไคล้ผู้อื่น
 • ชอบเป็นฝ่ายสนับสนุนการต่อสู้  • เป็นคนชอบคดโกงในการค้า
 • ตกเป็นทาสของกามรมณ์  • เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ขังกรง
 • เคยเป็นคนร่วมแรงก่อสร้างสะพาน  • เป็นนักบวช มีศีลเป็นข้อบังคับ
 • เคยเป็นคนฆ่าเป็ด ไก่ นก ปลา  • ชาติก่อนเคยเป็นพรานล่าสัตว์
 • เคยเป็นคนฆ่าม้า ลา วัว ควาย  • เป็นคนชอบวางอำนาจ ไม่ให้ความเคารพสามี
 • เคยดักจับสัตว์โดยใช้ แห อวน ตาข่าย  • ชาติก่อนเคยปิดทองพระ
 •เคยเป็นคนฆ่าคนดีของครอบครัวและสังคม  • ชาติก่อนเป็นเปรตหนีมาเกิดเป็นมนุษย์
 •เคยติดหนี้เขาแล้วไม่ยอมใช้คืนแก้เจ้าหนี้  • ชาติก่อนเคยอกตัญญูต่อบิดามารดา
 • เคยเป็นคนหลอกลวง กลั่นแกล้งผู้อื่น  • ชาติก่อนเคยสร้างโรงธรรม ศาลาการเปรียญ
 • เคยทำงานส่วนรวม ชอบกินแรงผู้อื่น  • ชาติก่อนทำบุญต่างวาระ
 •เคยเป็นคนชอบหยิบยืมข้าวของของคนอื่น  • ชาติก่อนเป็นผู้มีความรู้ แต่ใช้ในทางที่ผิด
 • เคยเป็นผู้เสียสละ รักความยุติธรรม  • ชาติก่อนฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า
 •เคยทำบุญเลี้ยงพระด้วยอาหารคาวหวาน  • ชาติก่อนเคยทำร้าย ทุบตีผู้มีพระคุณ
 • เคยทำผิดแล้วสำนึกได้  • ชาติก่อนเพิกเฉยต่อการกระทำของภรรยา
 • เคยชอบปาของเสียใส่เพื่อนฝูง  •เคยเป็นพ่อสื่อโดยเรียกร้องเอาผลประโยชน์มากเกินไป
 • เคยทำทานด้วยของแห้ง  • เคยมองผู้ทรงศีลบิดามารดาด้วยสายตาเหยียดหยาม
 • เคยร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นเสมอ  • ชาติก่อนชอบตีพ่อแม่ ทารุณท่าน
 • เคยทำความชั่วเพื่อรักษาเกียรติยศตัวเอง  • ชาติก่อนเคยถวายผ้าและจีวรแด่พระสงฆ์
 • เคยเสียสละความสุขเพื่อความดีงาม  • ชาติก่อนมีความเคารพ นักปราชญ์ และคนชรา
 • เคยก่อภัยสร้างศัตรูไว้มาก  • ชาติก่อนเคยเป็นผู้บำเพ็ญอภัยทานเสมอ
 •เคยมีความอิจฉาริษยาใครดีเกินหน้าไม่ได้  •หาดอกไม้ที่สวยงามมาจัดเป็นเครื่องบูชาอย่างสม่ำเสมอ
 • เคยเป็นคนตระบัดสัตย์  • ชาติก่อนไม่เคารพและดูถูกสามี
 • เป็นคนที่ไม่ให้อภัยในความผิดของผู้อื่น  • ชาติก่อนจุดโคมไฟถวายน้ำมัน
 • ชอบนินทาว่าร้าย พูดไม่ดีต่อผู้อื่น  •ชาติก่อนเป็นคนไม่สันโดษใช้จ่ายเงินเกินฐานะที่เป็นอยู่
 • เป็นคนชอบยิ้มเยาะนักพรตคนไหว้พระ  • ชาติก่อนทำบุญแบบ ไม่ให้ความเคารพต่อนักบวช
 • เหคุใดเกิดมามีคู่ครองเป็นคนต่างชาติ  • ชาติก่อนยืมเงินเขาไปแล้วใช้คืนให้ไม่หมด
 • เกิดมามีคู่ครองภาษาเดียวกันในต่างแดน  • ชาติก่อนเคยอาฆาตแค้นกันมาแต่ชาติปางก่อน
 • เหคุใดเกิดมาจึงมีกลิ่นกายหอม  • ชาติก่อนชอบแกล้งเด็ดหนวด แมลงสาบเล่น
 • ผลจากเป็นคนชอบกวาดลานวัด  • ชาติก่อนมีจิตใจโอบอ้อมอารี ไม่อาฆาตพยาบาท
 • เหคุใดจึงรู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวใจ  • ชาติก่อนเคยดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ที่มีฐานะ ด้อยกว่า
 • เหตุใดจึงต้องตัดแขนขาทิ้ง  • ชาติก่อนเคยยุแหย่ผู้อื่นไม่ให้เชื่อเรื่องกฎแห่ง กรรม
 • เหคุใดจึงมีรสนิยมต่ำทราม  • ชาติก่อนเคยถ่มน้ำลายรดสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • เหตุใดจึง่ประสบเคราะห์กรรมซ้ำเติม  • ชาติก่อนเคยเอาโซ่ล่ามคอลิง พันคอดิ้นไม่ หลุดจนเป็นแผลเหวอะหวะ
 • เหคุใดจึงมีชีวิตในวัยเด็กอยู่ในถิ่นที่ดีงาม  • ชาติก่อน เคยใช้เบ็ดตกปลา เมื่อปลา กินเหยื่อจึงกระตุกอย่างแรงทำให้ปากปลาขาด
 • เหตุใดจึงมีบ้านเรือนที่ชำรุดทรุดโทรม  • ชาติก่อนเคยตัดลิ้นนกเอี้ยง นกขุนทอง เพื่อให้พูดได้เหมือนคน
 • เหคุใดจึงถูกอสรพิษร้ายขบกัด  • ชาติก่อนชอบล้อเลียนจุดบกพร่องของผู้อื่น
 • เหตุใดจึงมีนิ้วมือได้รูปสมส่ว  • ชาติก่อนชอบยุแหย่ให้คนอื่นแตกสามัคคีกัน
 •เหคุใดจึงได้รับทุนการศึกษาในการเล่าเรียน  
 • ตอนใกล้ตายจึงมีอาการร้อนรุ่ม กระสับกระ ส่าย ต้องลงไปนอนแช่อยู่ในโคลนตม  
 

 

กลับสู่ด้านบน

 
 
 
นิทานธรรมะ
   
 

 • ฤาษีผู้เมตตาสัตว
 

 

กลับสู่ด้านบน